Eenzaam kraampje & Tips voor levensgeluk, oktober 2019 Amsterdam West

Bij het Domela Nieuwenhuisplantsoen, op het Marcanti-eiland, het Hugo de Grootplein en de Ten Katemarkt stonden we tijdens de Week tegen Eenzaamheid met het Eenzaam Kraampje en de duofiets van Samen een Straatje om. We hebben met voorbijgangers gesproken over eenzaamheid, wat eenzaamheid voor hen persoonlijk betekent, waar zij zelf hun levensgeluk uit halen en welke Tips voor levensgeluk zij voor anderen hebben, tips om om te gaan met gevoelens van eenzaamheid.

Doel van het Eenzaam Kraampje is eenzaamheid bespreken, bewustwording creëren over het feit dat er mensen zijn die zich eenzaam voelen en tips voor levensgeluk ophalen. Iedereen (her)kent wel gevoelens van eenzaamheid en het vereist lef om hierover het gesprek aan te gaan. Wat kun je doen als je je eenzaam voelt? Wat betekent het als je deze gevoelens hebt?

Het is best spannend om op straat mensen aan te spreken over dit onderwerp; gelukkig zijn de meesten verrassend open en bereid om erover te praten. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid hebben 40 personen de kennistest over eenzaamheid gedaan en gingen zij aan de hand van de antwoorden in gesprek. Daarnaast hebben 55 personen tips voor levensgeluk gegeven (zie opsomming hieronder). Het was deze dagen soms koud en guur, maar de inspirerende en filosofische antwoorden maakten ons blij en warm, dank daarvoor!

Team ABC Alliantie.

Informatie
Kennistest eenzaamheid: De test is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.
Meer weten:
www.faktor5.nl
Wat Werkt bij eenzaamheid-dossier van Movisie.

Een paar zinnen die ons zijn bijgebleven:
“Zoek betekenis in iets wat lang duurt, kijk niet alleen in het hier en nu, want dat gaat voorbij.”
“Kijk naar het tijdloze, geef les, geef je kennis door, kijk naar het grotere geheel.”
“Ik accepteer eenzaamheid, sta op en ga naar buiten.”

Tips voor levensgeluk, Tour door West met het Eenzaam kraampje en de duofiets
• Blijf in beweging
• Kabelbaantjes maken in je huizenblok
• Betaalbare woningen waardoor er meer ruimte en tijd is voor gemeenschapszin
• Samen 5
• Zoek contact in de supermarkt
• Ga naar de kerk, geloof voelen
• Vrijwilligerswerk gaan doen
• Word je bewust van eenzaamheid, wat zou je anders willen?
• Creatief blijven, hobby’s uitvoeren
• Zoek betekenis in het tijdloze i.p.v. het heden
• Neem risico’s
• Ga naar buiten, zoek het contact op, “You have to leave your house”
• Je moet veel lachen of glimlachen, dan voel je je goed
• Doe mee aan groepsport, zo kun je nieuwe mensen leren kennen
• Spijt is nutteloze emotie
• Ik ben wereldparlementair – tijd over na werk om geïnteresseerd te zijn ( interpretatie team)
• Alleen dingen doen is ook leuk! (Bijv. naar de film gaan)
• Schrijf je ervaringen en ideeën op
• Zoek hulp
• Accepteren wie je bent
• Positief in het leven proberen te staan
• Omringen met positieve dingen
• Ga backpakken op je 54ste
• Blijven leren
• Naar buiten blijven gaan
• Lees de krant! Heb het over een onderwerp i.p.v. eenzaam zijn
• Pluk elke dag een stukje geluk
• Wees lief voor je buren
• Praat met mensen, zoek je plek
• Wees vrolijk en zorg dat je actief blijft!
• Stuur eens een kaartje naar oude vrienden
• Kom bij elkaar om te praten over oplossingen
• Zoek mensen op
• Ga eropuit!
• Kleine dingen waarderen
• Geef niet op!