Het Huis van de Wijk houdt voorlopig de naam Koperen Knoop

KK plat

6 februari 2024 - UPDATE van de Werkgroep Koperen Knoop

Het Huis van de Wijk houdt voorlopig de naam Koperen Knoop

Amsterdam, Staatsliedenbuurt, 24 januari 2024

“Beste mede-buurtbewoners,

Een jaar geleden zijn we met een groep van ongeveer 40 betrokkenen gestart met het maken van plannen voor de vernieuwing van Huis van de Wijk Koperen Knoop. De groep bestond voor het merendeel uit buurtbewoners en verder uit vrijwilligers en mede-gebruikers van de Koperen Knoop. Een onderdeel van de vernieuwing was het kijken naar de naam van de buurtvoorziening.

Naar aanleiding van de commotie die ontstond rondom het idee om een nieuwe naam te kiezen voor het Huis van de Wijk, hebben we al in een eerder bericht over de uitkomsten van de stemming laten weten dat we ons als groep gingen beraden. (Lees hieronder het bericht van 4 januari jl.).

We hebben  alle reacties en de uitgebrachte stemmen bekeken en hebben besproken. Onze conclusie is dat dit niet het juiste moment is om de naam van de Koperen Knoop te veranderen. In het proces van de vernieuwing van het Huis van de Wijk hebben we onvoldoende duidelijk kunnen maken dat het woongedeelte de naam behoudt en dat we alleen voor het Huis van de Buurt een nieuwe naam wilden. De buurt heeft op verschillende manieren duidelijk haar mening laten horen. Er waren geluiden met argumenten voor het behouden van de huidige naam, er waren suggesties voor nieuwe namen en er waren stemmen voor de vier namen die voorgesteld werden vanuit de werkgroep met buurtbewoners die zich daarmee bezig hield.

Alle reacties getuigden van veel betrokkenheid. De keuze voor wel of geen andere naam willen we later dit jaar nog eens goed bekijken in overleg met alle betrokkenen uit de buurt. Zodat we tot een gedragen en afgewogen beslissing kunnen komen. Dit betekent dus dat we voorlopig de naam De Koperen Knoop zullen blijven gebruiken.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het afwerken van de vernieuwde ruimte voor het Huis van de Wijk. Een lichte, meer open ruimte, met meer mogelijkheden voor activiteiten door en voor buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom op de feestelijke opening op zaterdagmiddag 2 maart.

Hartelijke buurtgroet,
Buurtbewoners betrokken bij de vernieuwing van het Huis van de Wijk”

______________________________________________

4 januari 2024 - UPDATE vanuit de groep betrokken bij de vernieuwing van Huis van de Wijk Koperen Knoop.

“Beste mede-buurtbewoners,

Een jaar geleden zijn we met een groep van ongeveer 40 betrokkenen gestart met het maken van plannen voor de vernieuwing van Huis van de Wijk Koperen Knoop. De groep bestond voor het merendeel uit buurtbewoners, vrijwilligers en mede-gebruikers van de Koperen Knoop. Een onderdeel van de vernieuwing was het kijken naar de naam van de buurtvoorziening.

Het hele complex heet namelijk Koperen Knoop, dus ook het gedeelte met de seniorenwoningen van Stichting Koperen Knoop (een andere organisatie dan de buurtvoorziening). Dat gaf verwarring en praktische problemen. Met behoud van de naam Koperen Knoop voor het woningencomplex hebben we bedacht dat het onderdeel Huis van de Wijk beter een eigen naam kon krijgen. Zo hebben we in een werkgroep vier nieuwe namen bedacht. Vervolgens hebben we de buurtgenoten uitgenodigd om te stemmen. Dat kon via stembussen in de buurt en via internet.

De stemmen en reacties
Het Facebookbericht met de oproep om een stem uit te brengen op een van de vier nieuwe namen bracht echter nogal wat teweeg. Velen hielden een pleidooi voor behoud van de bestaande naam.
Als we alles via social media, e-mail, internet en de stembussen bij elkaar optellen dan komen we in totaal uit op ongeveer 300 reacties. Hieronder een feitelijk overzicht. Daaruit blijkt dat de huidige naam De Koperen Knoop ook veel fans heeft en dat er veel stemmen opgaan om deze te behouden.

De uitkomsten:
• Staatspaleis – 50 stemmen
• Plekk – 39 stemmen
• 117 – 20 stemmen
• Staatshuis – 78 stemmen
• Pleidooi Koperen Knoop behouden als naam – 104 reacties op social media, via e-mail en door middel van beschreven stembiljetten

Hoe nu verder?
Wij gaan ons vanzelfsprekend beraden. De opening van de vernieuwde ruimte stellen we daarvoor even uit. We verwachten eind januari meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van onze beraadslagingen in de grote groep met betrokkenen.
Met dank voor de aandacht en betrokkenheid, wensen wij jullie allemaal in ieder geval een mooi, gelukkig en vooral gezond 2024 toe.

Hartelijke buurtgroet,
Buurtbewoners betrokken bij de vernieuwing van het Huis van de Wijk”

____________________________________________________________
Bericht van 7 december 2023

Huis van de Wijk Koperen Knoop wordt verbouwd. Er komt meer licht en openheid op de begane grond, een prachtige nieuwe keuken en bar. En de nieuwe entree komt aan de linkerkant van het pand. Bewoners zijn zelf de spil van deze veranderingen. De heropening is begin 2024.

Het bewonersgedeelte blijft gewoon Koperen Knoop heten.

Vanaf maart 2023 is een groep van betrokkenen rondom het Huis van de Wijk aan de slag gegaan om plannen te maken hoe we er een bruisender plaats van kunnen maken voor de buurt. Een van de wensen was om een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee delen in het gebouw. Nu is er vaak verwarring wat waar zit en ook online is de Huis van de Wijk lastig vindbaar (omdat het dezelfde naam heeft als het bewonersgedeelte). En bij een nieuwe start helpt het ook om de nieuwe naam te hebben.

De buurt beslist zelf welke naam dat wordt.

STAATSHUIS | een verwijzing naar de buurt waar het Huis staat

PLEKK | de dubbele k verwijst naar de Koperen Knoop , een fijne plek voor iedereen(en niet met dubbel l)

117 | verwijst naar de nieuwe ingang op nummer 117 in de Van Limburg Stirumstraat

STAATSPALEIS | een verwijzing naar de buurt en wat het nieuwe huis kan gaan worden

Er kan niet meer worden gestemd. Stemmen kon tot 22 december.