Wijkraad Z-W

Wijkraad Zuid-West is een bewonersplatform dat bewoners en bewonersorganisaties bijeenbrengt ten behoeve van de collectieve bewonersbelangen richting alle lagen van de overheid en andere maatschappelijke partners. De wijkraad brengt verbinding en cohesie in de wijken en bestrijd eenzaamheid. Regelmatig vraagt de Wijkraad aandacht voor thema’s in het sociaal domein.

Vacatures

  • Leden Wijkraad
  • Leden Commissie Natuur en Milieu
  • Vrijwilliger Telefooncircel
  • Vrijwilliger Online Sociaal-Maatschappelijk Spreekuur
  • Vrijwilligers Online Uurtje Koffiedrinken
  • Vrijwilliger Interreligieuze Dialoog
  • Vrijwilliger Fondsenwerving
  • Leden Commissie Verkeer en Openbaar Vervoer
  • Leden Comissie Cultuur en Recreatie

Ik wil graag een gesprek met Wijkraad Zuid West Amsterdam